LOOP – Priprema za intervju
Učesnici: Sanja Mačkić i Lara Knežević