Simulacija intervjua – Apatinska pivara
Učesnik: Ljubica Martinović
Moderator: Marija Djaković