Startuj.com je sajt posvećen mladima, njihovim interesovanjima i potrebama. Naša misija je da u procesu zapošljavanja i razvoja karijere pružimo podršku mladim ljudima. Startuj.com pruža infomacije o aktuelnim programima stipendija i studija, kao i prilikama za početak karijere i usavršavanje. Pored toga, na našem sajtu mladi će moći da pronađu savete iz oblasti edukacije, izbora karijere i pronalaska posla.

ČEMU TEŽIMO

Startuj.com teži da mladima pruži savete, usmerenje i oslonac kako bi, na pravi način u sebi otkrili ono što ih motiviše, pokreće i navodi na proaktivnost. Takođe, teži da kroz neprekidan izvor informisanja probudi samoinicijativu i odlučnost u ostvarivanju sopstvenih ambicija i težnji.

 

Startuj.com pruža infomacije o aktuelnim programima stipendija i studija, kao i prilikama za početak karijere i usavršavanje.

 

Startuj.com pruža infomacije o aktuelnim programima stipendija i studija, kao i prilikama za početak karijere i usavršavanje.

 

Foto
Contact info
Vladimira Nazora 7, Subotica, Subotica, 24000, Srbija

+381 (0)64 49 59 765

 

LOKACIJA